zdawać się


zdawać się
Coś się (nie) zda psu na budę, na buty zob. pies 4.
Komuś się zdaje, że pozjadał, zjadł, posiadł wszystkie rozumy zob. rozum 3.
Zdać się na czyjąś łaskę i niełaskę zob. łaska 12.
Zdawać się snem zob. sen 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zdawać się — I – zdać się {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} opierać się na czymś, na kimś; zaufać, zawierzyć komuś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Matka całkowicie zdała się na syna. Zdaję się na ciebie. Zdać się na instynkt. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zdawać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, zdaję, zdaje, zdawaj {{/stl 8}}– zdać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk XIa, zdam, zda, zdadzą, zdaj, zdany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przekazywać coś komuś oficjalnie, urzędowo :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zdawać – zdać egzamin — {{/stl 13}}{{stl 7}} sprawdzać się, okazywać się odpowiednim : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nowe filtry zdały egzamin, znacznie redukując emisję zanieczyszczeń. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zdać się — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}zdawać się I {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}zdać się II {{/stl 13}}{{stl 33}} być przydatnym, odpowiednim do czegoś, pomocnym w wykonywaniu jakiejś pracy; nadać się,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zdać się — Coś się (nie) zda psu na budę, na buty zob. pies 4. Komuś się zdaje, że pozjadał, zjadł, posiadł wszystkie rozumy zob. rozum 3. Zdać się na czyjąś łaskę i niełaskę zob. łaska 12. Zdawać się snem zob. sen 1 …   Słownik frazeologiczny

  • wyliczać się – wyliczyć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} zdawać przed kimś rachunek z wydanych kwot, zużytych materiałów itp.; rozliczać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wyliczył się przed mamą co do grosza. Wyliczać się z pobranych z magazynu części zamiennych. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zdać — dk I, zdam, zdasz, zdadzą, zdaj, zdał, zdany zdawać ndk IX, zdaję, zdajesz, zdają, zdawaj, zdawał, zdawany 1. «przekazać, oddać coś komuś w formie urzędowej; powierzyć komuś coś, załatwienie czegoś» Zdać gospodarstwo. Zdawać pieniądze do kasy.… …   Słownik języka polskiego

  • sen — 1. Być, zdawać się snem «być, zdawać się czymś niezwykłym, pięknym, nieuchwytnym, nierealnym»: Ponownie ogarnęło go uczucie, że wszystko, co się dzieje, jest snem (...). Z. Kossak, Przymierze. 2. Chodzić, mówić, żyć itp. jak we śnie «chodzić,… …   Słownik frazeologiczny

  • sen — m IV, D. snu, Ms. śnie; lm M. sny 1. «stan fizjologiczny, umożliwiający organizmowi wypoczynek i odbudowę sprawności roboczej wszystkich narządów, polegający na obniżeniu wrażliwości na bodźce, zniesieniu aktywności ruchowej, zwolnieniu czynności …   Słownik języka polskiego

  • wybryk — natury a) «organizm żywy, twór przyrody o nienormalnych cechach, dziwnym wyglądzie odbiegającym od normy; dziwoląg»: (...) lód rodzący się na dnie bystrej rzeki zdawać się może niezwykłym wybrykiem natury, przeczącym prawom, w myśl których woda… …   Słownik frazeologiczny